Olga Ciepiela

Dr hab.

Olga Ciepiela

Dziedzina: 
Hematologia
Immunologia
Medycyna laboratoryjna
Zajmowane stanowisko: 
Kierownik Zakładu Medycyny Laboratoryjnej
Nazwa jednostki: 
Zakład Medycyny Laboratoryjnej
Krótki opis działalnosci naukowej: 

Działalność naukowa dr hab. Olgi Ciepieli skupia się wokół trzech powiązanych ze sobą tematów: diagnostyki laboratoryjnej, immunologii laboratoryjnej i hematologii laboratoryjnej. Jako kierownik Laboratorium Centralnego CSK UCK WUM rozwija zagadnienia związane z rutynową diagnostyką laboratoryjną, pogłębiając diagnostykę w obszarze immunologii i hematologii. Główne zainteresowania ekspertki dotyczą niedokrwistości o różnej etiologii, gammapatii monoklonalnych i funkcji układu odpornościowego w różnych zaburzeniach. Razem z zespołem również bada zaburzenia gospodarki wapniowo-magnezowo-fosforanowej.

Obszary tematyczne działaności eksperckiej: 
  • diagnostyka laboratoryjna
  • właściwy dobór badań laboratoryjnych do stanu klinicznego pacjenta