Kalendarium

09 paź. 11:00 Immatrykulacja studentów kierunku lekarskiego, audiofonologii z protetyką słuchu, elektroradiologii, logopedii ogólnej i klinicznej oraz słuchaczy Studium Doktoranckiego I WL
Aula A i B, Centrum Dydaktyczne WUM, ul. ks. Trojdena 2a
17 paź. 09:15 Konferencja "Biblioteka XXI wieku"
Centrum Dydaktyczne
23 paź. 08:00 Otwarcie wystawy "100 lat troski o zdrowie Polaków"
Centrum Dydaktyczne WUM, ul. ks. Trojdena 2A
14 li. 17:00 Uroczysta LXXXIV Promocja Lekarzy I Wydziału Lekarskiego
Filharmonia Narodowa, ul. Jasna 5
15 li. 12:30 Konferencja "100-lecie Chirurgii Akademickiej w WUM"
23 li. 09:00 I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Fijzoterapia 2.0 - przekraczając próg nowych wyzwań"
27 li. 16:00 Promocja lekarzy dentystów, dr. n. med. i dr. hab. WLD
Centrum Dydaktyczne WUM, ul. ks. Trojdena 2a, Aula im. prof. Janusza Piekarczyk
28 li. 14:00 Uroczysta Promocja lekarzy II Wydziału Lekarskiego
Zamek Królewski w Warszawie
30 li. 08:30 XIV Mazowieckie Dni Chirurgiczne
01 gru. 09:15 IX Ogólnopolska Konferencja "Postępy w Badaniach Biomedycznych"
Centrum Dydaktyczne WUM

Strony