Pierwsze wspólne posiedzenie Rad Dyscyplin Naukowych

We wtorek, 5 listopada br. odbyło się wspólne, inauguracyjne posiedzenie trzech Rad Dyscyplin Naukowych. W spotkaniu, które otworzył JMR prof. Mirosław Wielgoś uczestniczyły Władze Uczelni, Dziekani, Przewodniczący oraz Członkowie Rad Dyscyplin Naukowych oraz Dyrektor Szkoły Doktorskiej.

Podczas posiedzenia trzech Rad Dyscyplin Naukowych prof. Krzysztof J. Filipiak – Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauk Medycznych wręczył powołania do składu Rady Dyscypliny Nauk Medycznych, a  jednocześnie do objęcia funkcji:

- Koordynatora Subdyscypliny Nauk Medycznych Klinicznych Niezabiegowych - prof. Markowi Kulusowi z Kliniki Pneumonologii  i Alergologii Wieku Dziecięcego

- Koordynatora Subdyscypliny Nauk Medycznych Przedklinicznych -  dr hab. Anecie Nitsch-Osuch

z Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego 

- Koordynatora Subdyscypliny Nauk Medycznych Klinicznych Zabiegowych - dr. hab. Przemysławowi Kunertowi z Kliniki Neurochirurgii

- Koordynatora Subdyscypliny Nauk Medycznych Stomatologicznych - dr hab. Agnieszce Mielczarek z Zakładu Stomatologii Zachowawczej

 Kolejne posiedzenia Rad Dyscyplin zwoływane będą osobno przez Przewodniczących Rad, według harmonogramu ustalonego w każdej z Rad.

 

Biuro Prasowe