Oświadczenie Rektora w sprawie artykułu w dzienniku „Rzeczpospolita”

W związku z informacjami zamieszczonymi w artykule „Mają operować, a nie kształcić studentów” autorstwa red. Karoliny Kowalskiej, który ukazał się w dniu 29 listopada 2019 roku stanowczo oświadczam, że artykuł jest nierzetelny, a informacje w nim zawarte w dużej mierze są nieprawdziwe.

W dniu 28 listopada rzecznik prasowy WUM p. Marta Wojtach otrzymała maila od red. Karoliny Kowalskiej następującej treści: „W oficjalnym piśmie do kierownika II Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM dr hab. Pawła Andruszkiewicza przedstawiciel dyrekcji SPSK przy ul. Banacha napisał, że to on, jako kierownik kliniki, odpowiada za zapewnienie obsady, a prowadzenie zajęć akademickich nie może skutkować zmniejszeniem liczby wykonywanych procedur. Czy rektor WUM jest świadomy tej sytuacji i popiera takie stanowisko dyrekcji? Czy to znaczy, że w Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM zaprzestanie kształcenia studentów?”.

Redaktor otrzymała od rzecznika prasowego WUM następujące stanowisko władz WUM: „Tak, jesteśmy świadomi istnienia problemu dotyczącego II Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM. Od wielu miesięcy, co zdaniem władz WUM związane jest ze zmianą osoby zarządzającej Kliniką, problemy z zapewnieniem organizacji pracy narastają. W złożonej sytuacji szpitala klinicznego dyrekcja szpitala odpowiada za proces leczniczy – za jego organizację, zapewnienie odpowiednich warunków. Kierownik Kliniki odpowiada za organizację pracy w tej jednostce, zarówno w obszarze leczniczym, jak i dydaktycznym. Oczywistym jest, że Klinika nie zaprzestanie ani leczenia pacjentów ani kształcenia studentów, bo zaprzeczyłaby misji szpitala klinicznego, a na to nigdy nie będzie zgody władz Uczelni. W dniu jutrzejszym władze Uczelni spotkają się z dyrekcją szpitala i kierownikiem kliniki.”

Szanowni Państwo, jak jasno wynika z powyższej korespondencji Pani Redaktor Karolina Kowalska wybiórczo zacytowała stanowisko władz Uczelni, co spowodowało, że wydźwięk artykułu jest odwrotny do intencji władz WUM. Co warto raz jeszcze podkreślić władze Uczelni zaznaczyły, że „Klinika nie zaprzestanie ani leczenia pacjentów ani kształcenia studentów, bo zaprzeczyłaby misji szpitala klinicznego, a na to nigdy nie będzie zgody władz Uczelni” – co należy jednoznacznie odczytywać, jako oczywiste stanowisko władz Uniwersytetu, który od ponad 210 lat kształci kadry medyczne, rozwija naukę i leczy pacjentów w akademickich szpitalach. Dobro studentów, jakość kształcenia, a także zapewnienie godnych warunków pracy i płacy nauczycieli akademickich zawsze były i są jednym z priorytetów władz Uczelni.

Stanowczo protestuję przeciwko manipulacji przekazem medialnym, który zamiast kompleksowo prezentować istotne problemy z jakimi borykają się na co dzień szpitale kliniczne, nierzetelnie przedstawia zaledwie wycinek trudnej i niezwykle złożonej codzienności funkcjonowania tych najbardziej referencyjnych placówek polskiego systemu ochrony zdrowia.  

Na zorganizowanym w dniu dzisiejszym spotkaniu władze WUM wysłuchały stanowiska Dyrekcji UCK WUM oraz Kierownika II Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM w przedmiotowej sprawie. Rektor WUM zobowiązał obie strony do poprawy wzajemnej komunikacji oraz wypracowania propozycji konstruktywnych, skutecznych i możliwych do realizacji, rozwiązań i przedstawienie ich władzom Uczelni w najbliższym możliwym terminie.


Mirosław Wielgoś
Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego