LISTA STU 2019 Pulsu Medycyny

Prof. Mirosław Wielgoś - rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, po raz kolejny znalazł się w pierwszej dziesiątce Listy Stu 2019 Puls Medycyny najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie.

W tym roku redakcja przygotowała również dodatkowe wyróżnienie - dla osób, które mają wpływ na rozwój polskiej medycyny poprzez dzielenie się swoją wiedzą z szerokim gronem odbiorców, m.in. na łamach „Pulsu Medycyny”. Tytułem promotora wiedzy uhonorowano prof. Krzysztofa J. Filipiaka.

Na Liście 100 najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie znaleźli się również wybitni naukowcy naszej Uczelni: prof. Krzysztof J. Filipiak, prof. Wiesław Jędrzejczak, prof. Grzegorz Opolski, prof. Krzysztof Zieniewicz, prof. Magdalena Durlik, prof. Jacek Szaflik, prof. Jerzy Szaflik, prof. Hanna Szajewska, prof. Piotr Pruszczyk, prof. Leszek Pączek, prof. Marcin Grabowski, prof. Piotr Skarżyński, prof. Marek Krawczyk, prof. Lidia Rudnicka, dr hab. Leszek Czupryniak, prof. Anna Kostera-Pruszczyk, prof. Marek Kulus.

Na Liście 100 najbardziej wpływowych osób w systemie ochrony zdrowia znaleźli się: lek. Łukasz Jankowski, dr hab. Maciej Niewada oraz dr Grzegorz Juszczyk.

Od 17 lat „Puls Medycyny” wyróżnia osoby, które mają szczególny wpływ na rozwój polskiej medycyny, a od 5 lat także tych, którzy przyczyniają się do poprawy systemu ochrony zdrowia w Polsce.
Kandydaci oceniani byli przez kapitułę konkursu, składającą się z wybitnych ekspertów. Wyboru dokonało jury złożone z wybitnych specjalistów z różnych dziedzin medycyny i ośrodków w kraju, a także ekspertów ochrony zdrowia, przedstawicieli organizacji pacjentów oraz redakcję „Pulsu Medycyny”.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

LISTA STU 2019: MEDYCYNA: https://pulsmedycyny.pl/lista-stu-2019-medycyna-983401

LISTA STU 2019: SYSTEM OCHRONY ZDROWIA: https://pulsmedycyny.pl/lista-stu-2019-system-ochrony-zdrowia-983409