Pismo Okólne Rektora nr 1/2020 dot. odwołania zajęć dydaktycznych

Prosimy o zapoznanie się z Pismem Okólnym nr 1/2020 Rektora Warszawskiego Uniwersytet Medycznego z dnia 10.03.2020 r. w sprawie odwołania zajęć dydaktycznych na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. 

Pismo Okólne Rektora nr 1/2020 dot. odwołania zajęć dydaktycznych