Zarządzenie nr 102/2020 Rektora WUM

 Zapraszamy do zapoznania się z Zarządzeniem nr 102/2020 Rektora aktualizujące zarządzenie w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności WUM (zmiany dot. odbywania egzaminów i praktyk studenckich).

Pełna treść zarządzenia dostępna tutaj -> https://www.wum.edu.pl/sites/www.wum.edu.pl/files/informacje/ogloszenia/2020/zarzadzenie_rektora_102-2020_koronawirus.pdf?fbclid=IwAR2BjpSTEmaVluCxmGrMAUScXIFaeDXhk4Hpdn-n6cOnaffPK9m4J2TIPc8