Wojciech Popowski

Dr

Wojciech Popowski

Dziedzina: 
Onkologia
Stomatologia
Zajmowane stanowisko: 
Adiunkt / zastępca kierownika
Nazwa jednostki: 
Zakład Chirurgii Stomatologicznej
Krótki opis działalnosci naukowej: 

Specjalista z 30 letnim stażem pracy, wieloletni nauczyciel na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym. Współorganizator i wykładowca kursów do specjalizacji. Autor lub współautor ponad 50 publikacji naukowych. Współautor rozdziału w monografii. Współautor patentu.

Otrzymał nagrodę zespołową II stopnia za osiągnięcia naukowe i nagrodę zespołową I stopnia za osiągnięcia dydaktyczne. Został uhonorowany Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Srebrnym Krzyżem Zasługi. Członek towarzystw naukowych OSIS, PTCHIU i PTS. Od dwóch kadencji uczestniczy w pracach Komisji ds. Lekarzy Dentystów i Komisji ds. Staży Podyplomowych OIL w Warszawie. Członek Komitetu Organizacyjnego cyklicznej konferencji naukowo szkoleniowej „Mazowieckie Spotkania Stomatologiczne”. Biegły w zakresie spraw prowadzonych przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

Obszary tematyczne działaności eksperckiej: 
  • zębopochodne stany zapalne
  • implantologia
  • sterowana regeneracja tkanek
  • nowotwory i guzy zębopochodne
  • chirurgiczne przygotowanie do leczenia protetycznego i ortodontycznego