Zbigniew Fijałek

Profesor

Zbigniew Fijałek

Dziedzina: 
Farmacja kryminalistyczna
Zajmowane stanowisko: 
Kierownik
Nazwa jednostki: 
Zakład Farmacji Kryminalistycznej
E-mail: 
zfijalek@wum.edu.pl
Kontakt: 
Aby skontaktować się z ekspertem, prosimy o wiadomość na: media@wum.edu.pl
Krótki opis działalnosci naukowej: 

Ekspert zagadnień związanych z: jakością leków i suplementów diety, przestępczością farmaceutyczną, nielegalnymi i sfałszowanymi produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi i suplementami diety. Zajmuje się również analizą farmaceutyczno-kryminalistyczną. Prof. Zbigniew Fijałek jest inicjatorem wprowadzenia do programu studiów na Wydziałach Farmaceutycznych problemów związanych z przestępczością farmaceutyczną (w tym zagadnień związanych z fałszowaniem leków i suplementów diety oraz z nowymi substancjami psychoaktywnymi, tzw. dopalaczami). Inicjator utworzenia i przewodniczący „Ogólnopolskiej Sekcji Naukowej do Spraw Sfałszowanych Leków” Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego (od 2015 r.). Członek założyciel i prezes Stowarzyszenia „Stop Nielegalnym Farmaceutykom” – Stowarzyszenie Wspierania Ochrony Zdrowia i Praworządności (od 2017 r.).

Obszary tematyczne działaności eksperckiej: 
  • jakość leków i suplementów diety
  • przestępczość farmaceutyczna
  • nielegalne i sfałszowane produkty lecznicze
  • wyroby medyczne i suplementy diety
  • analiza farmaceutyczno-kryminalistyczna