Mirosław Wielgoś

Profesor

Mirosław Wielgoś

Dziedzina: 
Ginekologia i położnictwo
Zajmowane stanowisko: 
Kierownik
Nazwa jednostki: 
I Klinika Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM
E-mail: 
miroslaw.wielgos@wum.edu.pl
Kontakt: 
Aby skontaktować się z ekspertem, prosimy o wiadomość na adres: media@wum.edu.pl
Krótki opis działalnosci naukowej: 

Kierownik I Katedry i Kliniki Ginekologii i Położnictwa, Konsultant Krajowy w Dziedzinie Perinatologii. Posiada na swoim koncie wiele zabiegów z zakresu diagnostyki i terapii płodu – w szczególności w przypadku choroby hemolitycznej płodu. Inicjator wykonywania na Mazowszu zabiegów laserowej ablacji wewnątrz łożyskowych anastomoz naczyniowych w ciąży bliźniaczej powikłanej zespołem przetoczenia (TTTS). Wspólnie z dr. hab. Przemysławem Kosińskim, jako pierwsi w Polsce, wprowadzili do praktyki klinicznej wykonywanie zabiegów fetoskopowej okluzji tchawicy u płodów z wrodzoną przepukliną przeponową oraz fetoskopowej korekcji rozszczepu kręgosłupa u płodu (wspólnie z dr. n. med. Robertem Biskupskim-Brawura-Samaha).UCZKiN, którym kieruje od 2010 roku jest obecnie wiodącym ośrodkiem w zakresie kompleksowej opieki położniczo-ginekologicznej w skali kraju.

Współautor licznych rekomendacji merytorycznych PTG, w tym standardów postępowania w przypadku wystąpienia wybranych powikłań ciąży, ogłoszonych w randze rozporządzenia ministra zdrowia. Członek zarządów kilku towarzystw naukowych (European Association of Perinatal Medicine, World Association of Perinatal Medicine, International Society of the Fetus as a Patient, International Academy of Perinatal Medicine, Ian Donald Interuniversity School of Ultrasound).Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 350 publikacji. Laureat licznych nagród Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne oraz Nagrody Ministra Zdrowia za osiągnięcia dydaktyczne, jak również Nagrody Prezesa Rady Ministrów. W 2018 roku znalazł się na I miejscu rankingu Pulsu Medycyny najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie.

Obszary tematyczne działaności eksperckiej: 
  • położnictwo,
  • patologia ciąży,
  • diagnostyka prenatalna,
  • terapia wewnątrzmaciczna