Dorota Agata Bomba-Opoń

Profesor

Dorota Agata Bomba-Opoń

Dziedzina: 
Ginekologia i położnictwo
Nazwa jednostki: 
I Klinika Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM
E-mail: 
dorota.bomba-opon@wum.edu.pl
Kontakt: 
Aby skontaktować się z ekspertem, prosimy o wiadomość na: media@wum.edu.pl
Krótki opis działalnosci naukowej: 

Ordynator Oddziału Patologii Ciąży i Położnictwa z Traktem Porodowym w I Klinice Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Kierownik Centrum Symulacji Położniczych „Bezpieczny Poród”. Od 25 lat zajmuje się prowadzeniem ciąż powikłanych cukrzycą. Wykładowca w krajowych i międzynarodowych konferencjach i warsztatach naukowych, dotyczących problematyki medycyny matczyno-płodowej. Autor ponad 130 publikacji w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych oraz podręcznikach. Członek zespołu ekspertów przygotowujących projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczącego standardów postępowania w wybranych powikłaniach ciąży. Członek zespołu ekspertów powołanego do przygotowania katalogu świadczeń medycznych w zakresie położnictwa i patologii ciąży dla Agencji Oceny Technologii Medycznych. Członek zespołu ekspertów PTGiP przygotowujących rekomendacje w zakresie medycyny matczyno-płodowej. Associated Fellow International Academy of Perinatal Medicine (od 2016), Członek Zarządu World Association of Perinatal Medicine (2017-2019), Sekretarz Zarządu Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (2016-2018), Wiceprezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (2022-2024).

Obszary tematyczne działaności eksperckiej: 
  • medycyna matczyno-płodowa
  • ciąża powikłana cukrzycą
  • poród przedwczesny
  • ciąża wielopłodowa
  • terapia wewnątrzmaciczna płodu