Warsztaty dla młodzieży licealnej z klas o profilu biologiczno-chemicznym