Podziękowanie dla Policji za pomoc i eskortę chorej do transplantacji

Podziękowania dla policjantek za umożliwienie szybkiego przejazdu do szpitala osobie wymagającej  operacji ratującej życie (transplantacji wątroby), która odbyła się w  Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Szpitala Klinicznego WUM przy ul. Banacha 1a.