Podpisanie porozumienia o współpracy z GIODO

21 listopada br. podpisane zostało porozumienie o współpracy w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych pomiędzy WUM a Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Dokument podpisali JM Rektor prof. Mirosław Wielgoś  i Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych - dr Edyta Bielak – Jomaa.      
Współpraca będzie realizowana w obszarach działalności: naukowo-badawczej, edukacyjnej, promocyjnej i wydawniczej. Obie instytucje będą również wymieniać się materiałami o charakterze analitycznym i informacyjnym, dokumentacją prawną oraz innymi danymi dotyczącymi form i metod pracy z zachowaniem tajemnic prawnie chronionych. Wspólnie będą organizowane seminaria, konferencje, szkolenia, praktyki studenckie oraz prace naukowe i badawcze z zakresu ochrony danych osobowych.     
W uroczystości również udział wzięli - Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii - prof. Jadwiga Turło, Prorektor ds. Personalnych i Organizacyjnych - prof. Andrzej Deptała, Monika Krasińska - Dyrektor Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO, Paweł Makowski - radca GIODO.
Nadzór nad realizacją postanowień Porozumienia powierzono Panu Stanisławowi Dąbkowskiemu - Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji WUM.