Grażyna Bączek

Dr

Grażyna Bączek

Dziedzina: 
Ginekologia i położnictwo
Zajmowane stanowisko: 
p.o. Kierownika, adiunkt badawczo-dydaktyczny
Nazwa jednostki: 
Zakład Dydaktyki Ginekologiczno - Położniczej
Krótki opis działalnosci naukowej: 

Realizuje projekty i publikacje dotyczące obszaru promocji zdrowia prokreacyjnego w kontekście praktyki położnej. Poruszana w nich problematyka dotyczy m.in.: roli położnej w systemie ochrony zdrowia w Polsce i na świecie; systemu kształcenia położnych w Polsce i na świecie; edukacji zdrowotnej w obszarze zdrowia prokreacyjnego; zachowań zdrowotnych młodzieży i dorosłych w kontekście zdrowia prokreacyjnego. W pracy badawczej skupia się również na jakości opieki okołoporodowej; jakości życia kobiet w kontekście doświadczeń okołoporodowych i doświadczeń związanych z chorobami ginekologicznymi oraz czynnikach warunkujących przebieg ciąży, porodu i połogu, stanu matki i dziecka. Tematyka prac dotyczy również racjonalizacji kosztów opieki okołoporodowej w kontekście wykorzystania potencjału zawodowego położnych, a także procesu adaptacji do sytuacji pandemii w różnych środowiskach (studenci, położne i pielęgniarki, kobiety ciężarne).

Obszary tematyczne działaności eksperckiej: 
  • system kształcenia położnych (kształcenie przeddyplomowe i podyplomowe)
  • praktyka zawodowa położnych w Polsce
  • opieka przed i okołoporodowa
  • zarządzanie w obszarze praktyki położnej