1/2001

Spis Treści:

M. Foryś: Akredytacja naszej AM

J. Piekarczyk: wystąpienie Rektora AM

M. Zielonka: Promocja na I Wydziale Lekarskim

J. Piekarczyk: wystąpienie Rektora AM podczas promocji

J. Wałaszewski: Mark Hardy doktorem honoris causa AM

M. A. Hardy: Transplantation anno

E. Kępska: Z Senatu

Nobliści 2000

M. Zielonka: X Sesja Noblowska

J. Piekarczyk: Przemówienie Rektora AM

K. Radwańska, L. Kaczmarek: Uczenie się i pamięć´ – Nobel 2000 z medycyny i fizjologii

W. Szelenberger: Eryk Kandel: Od metapsychologii do biologii molekularnej

Noworoczne spotkanie z byłymi rektorami

Spotkanie wigilijne pracowników administracji AM

Wieczerza wigilijna lekarzy stomatologów i sympatyków stomatologii

B. Najnigier: Postępy w chirurgii i przeszczepianiu wątroby

A. Górski: Konflikt interesów i jego znaczenie w nauce i medycynie

Nowe książki