1/2002

SPIS TREŚCI

Z ŻYCIA AKADEMII MEDYCZNEJ W WARSZAWIE

Mirosława Kurpeta
Uroczysta promocja na II Wydziale Lekarskim 

Jerzy Stelmachów
Przemówienie Dziekana 

Janusz Piekarczyk
Wystąpienie Rektora 

Marek Kuch
Podziękowanie 

Absolwenci II WL 

Doktorzy medycyny 

Doktorzy habilitowani

Komunikaty Uczelnianej Komisji Wyborczej

Ewa Kępska
Z Senatu Akademii Medycznej w Warszawie 

Mariusz Foryś
Noworoczne spotkanie rektorów 

Halina Cieślak
Kształcenie pielęgniarek na poziomie licencjatu w AM 

Halina Cieślak
Kształcenie pielęgniarek i położnych wobec przemian społecznych w Polsce i na świecie. 
Sprawozdanie z konferencji 

Janusz Piekarczyk
Wystąpienie Rektora podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Wydziału Nauki o Zdrowiu 

Stefan Wesołowski, Bolesław Kuzaka
Dwie książki operacyjne. Cz. I 

Recenzja książki: "Statyny – zarys farmakologii klinicznej" pod red. K.J. Filipiaka, G. Opolskiego 

KOMUNIKATY

Ranking oddziałów chirurgii ogólnej – kliniki AM w czołówce