2/2002

Spis treści

PRYMAS U CHORYCH

J. Tatoń – Medycyna – laboratorium ludzkiej egzystencji

A. Czech – Nowe tereny etyki medycznej

Z SENATU

H. Cieślak – Zajęcia praktyczne studentek Wydziału Nauki o Zdrowiu

Immatrykulacja na Wydziale Nauki o Zdrowiu (M.Z.)

G. Opolski – Dalszy rozwój nowoczesnej kardiologii

W. Jędrzejczak – Otwarcie Oddziału Onkologii

D. Liszewska-Pfejfer, E. Mayzner-Zawadzka – Obchody 100-lecia Szpitala Dzieciątka Jezus

J. Heropolitańska-Janik – Co Cukrzycy wiedzą o żywności i żywieniu . . . . . . . . . . . . . 23

J. Rudzik – Dalsze sukcesy sportowców

WSPOMNIENIA

Prof. M. Mossakowski

Prof. B. Fitak

Lekarze patroni ulic – J. Korczak

Komunikat mgr inż. R. Gomuła – Niektóre z istotnych zmian ustawy o zamówieniach publicznych