3/2002

Spis treści

J. Krasnodębski: Wybory 2002

J. Piekarczyk: Wystąpienie programowe

Sylwetki nowych dziekanów

T. Bączkowski: Immatrykulacja techników dentystycznych

J. Piekarczyk: Wystąpienie Rektora AM

Posłanie Jana Pawła II do uczestników Międzynarodowej Konferencji Bioetycznej

Z Senatu

Konferencja Naukowa: Stan obecny i kierunki przemian w kształceniu lekarzy stomatologów w Polsce

J. Piekarczyk: Wystąpienie Rektora AM

H. Wanyura: Państwowa Komisja Akredytacyjna

T. Kocon: Wybory Zarządu Stowarzyszenia Wychowanków Warszawskiej Medycyny i Farmacji

List intencyjny w sprawie oddziału AM w Płocku

Komunikaty