4/2002

Spis treści

Władze uczelni na kadencję 2002-2005

Sylwetki prorektorów

Uroczyste posiedzenie Prezydium PAN i KRASP

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Medyków – wystąpienie Rektora AM

Program obchodów 140-lecia Kliniki Psychiatrycznej

Z Senatu

Prof. P. Zaborowski – „Współczesne problemy etyki lekarskiej”– wystąpienie Rektora AM

– ks. W. Bołoz – Powinności lekarzy wobec nieuleczalnie chorych i umierających

Mgr I. Leńska: Zarządzanie finansami w szpitalach klinicznych

Mgr M. Sulewska: Przygotowanie studentów pielęgniarstwa do realizowania zadań wynikających z funkcji wychowawczej Podsumowanie dyskusji o Narodowej Ochronie Zdrowia

Prof. A. Górski: Międzynarodowa konferencja bioetyczna

Stypendia Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

Ranking szkół Wyższych

Prof. I. Wawer – II Sympozjum „Naturalne antyoksydanty w farmacji i medycynie

Nagrody Jubileuszowe

Komunikaty