5/2002

Spis treści

Uroczystość wręczenia dyplomów na Wydziale Farmacji

J. Piekarczyk: Wystąpienie rektora

A. Tokarz: Wystąpienie prodziekana

D. Maciejewska: W imieniu doktorantów

D. Gronostajska: W imieniu absolwentów

Lista absolwentów

Z Senatu

Komunikat nr 3 Uczelnianej Komisji Wyborczej

Lista rankingowa jednostek organizacyjnych AM

S. Wesołowski, B. Kuzaka: Dwie księgi operacyjne. Cz. 2.

T. Kocon: Z życia Stowarzyszenia Wychowanków

H. Rebandel: Festyn Edukacyjny uczelni Warszawy i Mazowsza

Z. Rajtar-Leontiew: Józef Polikarp Brudziński – wystawa

J. Rudzik: Piłkarze naszej uczelni blisko podium

Z żałobnej karty

Marian Garlicki

Wiesław Stembrowicz

Helena Narbutt-Zembrzuska

Tomek Olejniczak