1-2/2003

Spis treści

Od redakcji

Z Życia Akademii Medycznej w Warszawie

Sympozjum „Medycyno, dokąd zmierzasz”

Wystąpienie Rektora AM

Wystąpienie Prezesa Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego

W. Chrostowski - „Umieranie i śmierć w tradycji biblijnej

Promocja na II Wydziale Lekarskim

Wystąpienie Rektora AM w Warszawie

Wystąpienie Dziekana II Wydziału Lekarskiego

Lista wyróżnionych absolwentów, doktorów i doktorów habilitowanych

M. Jakóbisiak - 10 rocznica powstania Zakładu Immunologii Centrum Biostruktury

I. Wawer, R. Rudowski - Informatyzacja AM

D. Bobilewicz - Konferencja dotycząca aktualnych problemów diagnostyki laboratoryjnej

Konferencja na temat kształcenia ustawicznego lekarzy

Wystąpienie Rektora AM

Wystąpienie Prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej

K. Schreyer - Jaki powinien być system kształcenia ustawicznego dla lekarzy pracujących poza szpitalami i ośrodkami akademickimi?

K. Bobrowska - Badania diagnostyczne w raku jajnika

P. Małkowski, B. Jaroszyńska - Akredytacja Wydziału Nauki o Zdrowiu

H. Cieślak, M. Sulewska - Podstawy pielęgniarstwa i ich znaczenie w kształceniu studentów na poziomie licencjackim

Targi Edukacyjne w Norwegii

A. Zimniak - Festiwal Nauki na Wydziale Farmacji

Granty Komitetu Badań Naukowych

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej – Oferta dla nauki na rok 2003

Stypendia Fundacji Nauki Polskiej dla młodych naukowców

Polemiki

G. Opolski - List do tygodnika „Wprost”

Nominacje

Prof. dr hab. A. J. Barańczyk-Kuźma

Prof. dr hab. B. Rymkiewicz-Kluczyńska

Dyr. T. Goździkiewicz