5/2003

Spis treści

Od Redakcji

Z życia AM

Konferencja jubileuszowa „40 lat Bankowania Tkanek”

Anna Dziedzic-Gocławska Przeszczep w walce z kalectwem

J. Komender Bankowanie tkanek w Polsce

Odznaczenia w Centralnym Banku Tkanek

Dydaktyka

B. Koziarkiewicz, L. Przepióra-Dziewulska Europejski Program Edukacyjny Socrates/Erasmus

M. Sieradzka Program doskonalenia zawodowego Leonardo da Vinci

Nauka

Janina Raszkowska Sprawy nauki w Unii Europejskiej

Granty KBN – J. Sawicki, K. Filipiak, P. Skopiński. A. Wojtowicz

Wykaz subwencji na 2003 r.

Ranking jednostek

Obrony prac doktorskich

Medycyna w Unii Europejskiej

Michał Farkowski Jak się leczysz Europo?

M. Sieradzka 8 pytań o status polskiej służby zdrowia w Unii Europejskiej

Wychowanie

J. RudzikSport jako czynnik kształtujący mentalność nowoczesnego Europejczyka

Beata HermanMargerytka, Magnificat i EMSC

Medycyna

M. Vincenz-Popenda Bioterroryzm – zagrożenia i sposoby przeciwdziałania

Z życia studentów

R. Brzeziński, M. SieradzkaHej, chcemy do Unii

T. Skajster Przeprowadzka europejska

Wyróżnienie dla SKN przy Zakładzie Medycyny Ratunkowej

Wykaz minigrantów studenckich

Nominacje

Prof. dr hab. M. Durlik

prof. dr hab. M. Karolczak

Komunikaty

Targi Dentex-Expo

Zakopiańskie dni kardiologiczne

Komisja ds. Bezpieczeństwa w Uczelni – S. Moskalewski

I. Wawer – Sympozjum nt. Antyoksydantów

Adresy Krajowych Punktów Kontaktowych i Informacyjnych programów unijnych

Forum dyskusyjne na temat Unii Europejskiej w Internecie

VII Piknik Naukowy

M. Kurpeta – Zasady wypożyczania zbiorów z Biblioteki Głównej AM