7-8/2003

Spis treści

Od redakcji

Z życia Akademii Medycznej w Warszawie

M. Sieradzka Promocja doktorów nauk medycznych i doktorów habilitowanych I Wydziału Lekarskiego oraz uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa

M. Krawczyk Wystąpienie Dziekana

J. Piekarczyk Wystąpienie Rektora

M. Szostek Laudacja prof. M. R. Greenhalgha

J. Wysocki Wystąpienie przedstawiciela promowanych doktorów nauk medycznych i doktorów habilitowanych

50-lecie Kliniki Kardiologicznej

G. Opolski Otwarcie uroczystej sesji jubileuszowej 50-lecia powstania Katedry Kardiologii Akademii Medycznej w Warszawie

J. Piekarczyk Wystąpienie Rektora

D. Liszewska-Pfejfer Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej ku czci profesora Zdzisława Askanasa w Szpitalu Dzieciątka Jezus

Konferencja "Rozwój zintegrowanych usług bibliotecznych"

M. Müldner-Kurpeta XXII Konferencja Szkoleniowa Bibliotek Medycznych

J. Piekarczyk Wystąpienie Rektora

Medycyna

M. Kuch "Zawał serca - początek intensywnej opieki kardiologicznej"

Nauka

M. Gajewska Zakażenia HPV u kobiet w ciąży prawidłowej, powikłanej cukrzycą i po przeszczepieniu nerek

M. Modzelewska Zmiany ekspresji białek regulujących apoptozę i lekowrażliwość komórek krwi i szpiku w ostrych białaczkach dziecięcych

Profilaktyka zdrowia

J. Woźniak Przeciwdziałanie depresji

Leki a żywienie

Tysiące lat wojny człowieka z przyrodą

Historia medycyny

A. Kierzek Problemy terapeutyczne zapalenia ochrzęstnej małżowiny usznej w XIX wieku

Ogólna charakterystyka lekarzy zajmujących się otolaryngologią w Warszawie w XIX stuleciu

Wychowanie

S. Kruś Hipokrates czy Hippokrates, spośród niełatwych to najłatwiejsze

E. Dąbrowska Terapeutyczna rola animacji kulturalnej w placówkach służby zdrowia

H. Zielińska-Więczkowska Potrzeba zabiegania o altruizm w procesie wychowawczym

J. Rudzik Polska młodzież - ideały wychowawcze a rzeczywistość społeczna

Pro memoria

N. Bocheńska Wspomnienie o dr B. Dyszyńskiej-Rościszewskiej

M. Karolczak Wspomnienie o prof. I. Smólskiej

Nowości wydawnicze

PATOLOGIA. Podręcznik dla licencjackich studiów medycznych

Komunikaty

Wyróżnienie dla dr J. Gołąba

H. Celnik Siódme Wolffiana

T. Noskowski Niektóre problemy bezpieczeństwa na terenie Akademii Medycznej

T. Kocon Referat Zarządu na Walne Zebranie Stowarzyszenia Wychowanków Warszawskiej Medycyny i Farmacji

Sprostowanie