9/2003

Spis treści

Od Redakcji

Z życia Akademii Medycznej w Warszawie

M. Műldner-Kurpeta Profesor Maria Wierzbicka Doktorem Honoris Causa Uniwersytetu w Malmő

M. Műldner-Kurpeta Certyfikat Jakości Klinicznego Szpitala Okulistycznego w Warszawie

G. Broniek Wdrażanie Systemu Jakości w Klinicznym Szpitalu Okulistycznym

E. Kądalska, Z. Sienkiewicz, T. Paszek Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek w Akademii Medycznej w Warszawie

R. Rudowski Warsztaty Mednet 2

Obrony prac doktorskich

Etyka Lekarska i badania kliniczne

M. Sieradzka, M. Grabowski Etyczne aspekty badań biomedycznych w krajach rozwijających się. Konferencja Bioetyczna, Bruksela 2002

J. Wysocki, P. Fiedor Badania kliniczne środków farmaceutycznych i materiałów medycznych

A. Górski 5th International Bioethical Conference

M. Sieradzka Nadzwyczajny VII Krajowy Zjazd Lekarzy w Toruniu

A. Górski Komentarz do VII Krajowego zjazdu Lekarzy

Stanowisko Kościoła wobec zagadnień etycznych związanych z medycyną

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej

Medycyna

L. Chomicz, J. Żebrowska, B. Starościak, J. Piekarczyk, P. Fiedor, P. Zawadzki, M. Mazurkiewicz, M. Konopka

Badania nad amfizoicznymi amobami pierwotnie wolnożyjącymi - biotyczne i abiotyczne uwarunkowania zagrożeń dla ludzkiego zdrowia

Nauka

A. Chmura Zasady przygotowywania do zabiegu przeszczepiania nerki chorych z patologią dróg moczowych

Dydaktyka

J. Sokolnicki Wstępna analiza rynku zawodów medycznych w Polsce

E. Kądalska, Z. Sienkiewicz, T. Paszek  AIDS wyzwaniem dla współczesnego świata i pielęgniarstwa

E. Kądalska, Z. Sienkiewicz, T. Paszek Postawy społeczne wobec HIV i AIDS

Wychowanie

H. Zielińska-Więczkowska Wartości życiowe studentów na przykładzie studiów licencjacko-magisterskich, kierunek pielęgniarstwo

Nominacje

Prof. dr hab. R. Górska

Pro memoria

S. Zając Dr n. med. T. Kocon – Wspomnienie

Historia medycyny

T. Kocon Lekarze patroni ulic Warszawy

Refleksje i polemiki

S. Kruś Obywatelu Redaktorze

Nowości wydawnicze

H. Wehr Z dziejów biochemii

Komunikaty

A. Zimniak Biuletyn Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Warszawie

Wykłady w Warszawskiej Szkole Zdrowia

Warunki prenumeraty