10/2003

SPIS TREŚCI

Od Redakcji

Życzenia dla Ojca Św.

Z życia Akademii Medycznej w Warszawie

M. Zielonka Inauguracja roku akademickiego 2003/2004

P. Węgleński Przemówienie Rektora UW

J. Piekarczyk Wystąpienie Rektora AM

A. Jerzmanowski DNA - 50 lat obaw i nadziei. Wykład Inauguracyjny

Immatrykulacja studentów I roku

J. Piekarczyk Wystąpienie na immatrykulacji studentów Wydziału Nauki o Zdrowiu AM

Wystąpienie na immatrykulacji studentów Technik Dentystycznych i Higienistek Stomatologicznych

Obrony prac doktorskich

chwała nr 25/02-05 KRUM

Konferencja naukowo-dydaktyczna "Cukrzyca epidemią XXI wieku: nowe kierunki leczenia"

M. Krawczyk Podziękowania i nominacje na I WL

K. Dobies Wznowienie dyplomów lekarzy stomatologów po 50 latach działalności lekarskiej

J. Piekarczyk Wystąpienie Rektora AM na jubileuszu odnowienia dyplomów absolwentów Oddziału Stomatologii z 1952 roku

Medycyna

I. Rahden Staroń Przydatność testów krótkoterminowych do oceny kancerogenności związków chemicznych

E. Rejment Szczur SHR, biologiczny model w badaniach nad nadciśnieniem tętniczym krwi i bólem

Nauka

A. Majcher Wskaźniki antropometryczne, metoda impedancji elektrycznej i densytometria w ocenie składu ciała dzieci z otyłością

Wychowanie

S. Kruś Tradycje historyczne Warszawskiej Akademii Medycznej (wykład z 2.10.1979)

Pro memoria

100-lecie urodzin prof. Janiny Galasińskiej-Landsbergerowej

Nowości wydawnicze

M. Zielonka Informacja o skryptach wydanych w tym roku

Komunikaty

D. Morończyk List otwarty

J. Bielicka, J. Kaczorowska Targi edukacyjne

Ranking tygodnika "Wprost"

Warunki prenumeraty