11/2003

SPIS TREŚCI

Od Redakcji

Z życia Akademii Medycznej w Warszawie

Uroczyste posiedzenie Senatu AM

J. Piekarczyk Przemówienie JM Rektora AM

Odznaczenia i nagrody

Zofia Rajtar Leontiew Jubileusz 90-lecia Szpitala im. Karola i Marii dla Dzieci

Przemówienie JM Rektora AM

Regulamin przyznawania medalu im. profesora dr. n. med. Władysława Szejnacha

J. Persapolsko -niemieckie Sympozjum Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Przemówienie JM Rektora AM

J. Wereszczak-Wzorek Z Życia Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego AM

Obrony prac doktorskich20Medycyna

J. Kwiatkowski, J. Reymond, J. Wysocki Zespół szczeliny oczodołowej górnej jako manifestacja różnych stanów patologicznych

Nauka

J. Wyzgał Cukrzyca po przeszczepieniu narządów unaczynionych

G. Kwołek Wpływ anandamidu na układ krążenia szczura

A. Górski Biotechnologia bakteriofagowa w zwalczaniu lekoopornych zakażeń bakteryjnych

Dydaktyka

H. Cieślak, M. Sulewska Opinie studentów I roku WNoZ kierunek Pielęgniarstwo na temat realizacji zajęć z przedmiotu "Podstawy pielęgniarstwa"

Wychowanie

Cz. M. Szczepaniak Uskrzydleni cierpieniem (3)

Z życia studentów

D. Białoszewski Obóz Naukowy Studenckiego Naukowego Koła Fizjoterapii - Fizjoterapia w geriatrii

Nowości wydawnicze

J. Szmidt Podstawy chirurgii

Komunikaty

IV Międzynarodowe Dni Fizjoterapii we Wrocławiu

Informacja o prenumeracie