12/2003

SPIS TREŚCI

Życzenia

Z życia Akademii Medycznej w Warszawie

M. Sieradzka LXIX Promocja Lekarzy i lekarzy stomatologów I WL

M. Krawczyk Wystąpienie Dziekana

J. Piekarczyk Wystąpienie JM Rektora AM

P. Syska Wystąpienie absolwenta

J. Regulski Członkostwo Polski w Unii Europejskiej - wielka szansa i wielkie wyzwanie

K. Suwalski Pierwszy przeszczep serca w warszawskiej AM

M. Zielonka Konferencja naukowa z okazji nadania godności dhc prof. dr hab. M. Wierzbickiej

J. Piekarczyk Wystąpienie JM Rektora

A. Górski Konflikt interesów

M. Wierzbicka Na skrzyżowaniu polsko-szwedzkiej kultury i historii

M. Zielonka Sesja Noblowska

J. Piekarczyk Wystąpienie JM Rektora

Obrony prac doktorskich

Medycyna

U. Sot Nowe kierunki w leczeniu bólu

I. Szymański, J. Reymond, J. Wysocki Złamania kości skroniowej jako istotny interdyscyplinarny problem kliniczny

Nauka

D. Szukiewicz Wpływ bioaktywnych poptydów natriuretycznych na opór naczyniowy łożyska ludzkiego - badania in vitro

D. M. Pisklak NMR i modelowanie molekularne w badaniach nowych ligandów receptora 5 HT

R. Ciecierski Ekspresja genów dla kolagenu typu III, fibronektyny, HGF, EGF i TGF-β w regenerującej wątrobie - wpływ leków immunosupresyjnych

M. Curzyński Odległa ocena echokardiograficzna i czynnościowa chorych po przebytej zatorowości płucnej

M. Janas Zwężenia tętnic zewnątrzczaszkowych jako późne powikłanie po radioterapii nowotworów okolicy szyi

J. MichalakBadania wydolności żył kończyn dolnych u chorych po ujęciu niewydolnych żył powierzchownych

Dydaktyka

M. Frączek  Szkolenie podyplomowe dla chirurgów organizowane przez kliniki chirurgiczne I WL

Nowości wydawnicze

Nadciśnienie nerkopochodne

Zasady diagnostyki i chirurgicznego leczenia nowotworów w Polsce

Pro memoria

U. Woyda – Gradowska

Reflesksje wigilijne

Cz. M. Szczepaniak Przy wigilijnym stole

Sprostowanie

Informacja o prenumeracie