1/2004

SPIS TREŚCI

Od redakcji

Z życia Akademii Medycznej w Warszawie

M. Sieradzka

Dyplomatorium II Wydziału Lekarskiego

J. Stelmachów Wystąpienie Dziekana

J. Piekarczyk Wystąpienie JM Rektora AM

Obrony prac doktorskich

Medycyna

A. Abramczyk Otyłość - choroba społeczna. Możliwości leczenia i profilaktyki

L. Brocki Sztuczne sieci neuronowe

Nauka

Wybory do zespołu Nauk Medycznych PO5 Ministerstwa Nauki i Informatyzacji

T. Grodziński Ocena wartości ultrasonografii w tępych urazach i ostrych chorobach jamy brzusznej

A. Bazylko Opracowanie metod standaryzacji preparatów zawierających ziele bądź wyciągi z ziela tymianku

K. Filipiak Kardiologia w Akademii Medycznej w Warszawie - miejsce w rankingach ogólnopolskich w 2003 roku

Dydaktyka

A. Krupienicz Opinie studentów I roku kierunku Pielęgniarstwo Wydziału Nauki o Zdrowiu AM w Warszawie o zajęciach praktycznych w klinikach

Wychowanie

J. Rudzik Aktywność fizyczna młodzieży jako czynnik promocji zdrowia

Reflesksje i polemiki

S. Kruś Otarte z kurzu

Pro memoria

Dr B. Pokrzycki (1933-2003)

Nowości wydawnicze

R. Rudowski Informatyka medyczna

M. Frączek Chirurgia nowotworów

Komunikaty

"Lista 100" 2003 Pulsu Medycyny

T. Tołłoczko Komentarz

Czasopisma polskie na Liście Filadelfijskiej 2002

Stypendia Fundacji Na Rzecz Nauki Polskiej

Terapia bakteriofagowa: teraźniejszość i przyszłość

Konferencja diabetologiczna

J. Rudzik Sukcesy uczelnianej drużyny piłki nożnej