3/2004

SPIS TREŚCI

Od redakcji

Z życia Akademii Medycznej w Warszawie

Profesor Kazimierz Wardyn Honorowym obywatelem Starogardu Gdańskiego

J. Przybylski, M. Lewandowska-SzumielNowe - oblicze Zakładu Biofizyki i Fizjologii Człowieka AM w Warszawie

Medycyna

B. Biskup, A. Paprocki, K. Niemczyk - Możliwości zastosowania komórek macierzystych w leczeniu zaburzeń słuchu

Nauka

J. Gołąb - Wybrane publikacje pracowników naukowych AM w Warszawie

S. Nazarewski - Wolne autoprzeszczepy jelitowe

Obrony prac doktorskich

A. Malinowska-Polubiec - Położnicze i pozapołożnicze czynniki ryzyka zaburzeń gospodarki węglowodanowej po cukrzycy ciężarnych

A. Wypych - Wczesne wykrywanie zajęcia ośrodkowego układu nerwowego u dzieci z białaczką badaniem płynu mózgowo-rdzeniowego

G. Gromadzka - Kinetyka ekspresji mRNA i białka TNF i IL-10 we krwi obwodowej pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu

Stypendia Fundacji Na Rzecz Nauki Polskiej

Dydaktyka

L. Malinowski - Praca dla polskich lekarzy w Unii Europejskiej

Wychowanie

H. Zielińska-Więczkowska - Problemy psychospołeczne chorych z padaczką

J. Rudzik - Korfball - sport dla wszystkich

Z życia studentów

Starogard Gdański - 25 lat minęło

K. Smalisz - Wakacyjne obozy naukowe - szansą dla studentów

Komunikaty