4/2004

SPIS TREŚCI

Od redakcji - Refleksja Wielkanocna

Cz. M. Szczepaniak - Konterfekt na pisance

Z życia Akademii Medycznej w Warszawie

M. Sieradzka - Wręczenie certyfikatu ISO 9001:2000 Szpitalowi Klinicznemu im. Dzieciątka Jezus

M. Sieradzka - Seminarium "Zarządzanie jakością w placówkach opieki medycznej w przededniu wejścia Polski do Unii Europejskiej6

Medycyna

M. Richardson - Systemic fungal infections in solid organ transplant recipients

L. Jureczko, E. Mayzner-Zawadzka - Przygotowanie i prowadzenie okołooperacyjne biorcy z cukrzycą insulinozależną

Nauka

F. Herold - Synteza oraz badanie współzależności między działaniem farmakologicznym a budową chemiczną pochodnych pirydo [1,2-c] pirymidyny15Obrony prac doktorskich

M. Więcławska - Rola zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w chorobach jamy ustnej, gardła i krtani

Z. Nowakowski - Wartość diagnostyczna metody fotodynamicznej – PDD

J. Mądzik - Ocena skuteczności ultrasonografii ze środkiem kontrastowym (sonocystografii mikcyjnej)

Dydaktyka

J. Tatoń - Cele i metody oraz organizowanie edukacji terapeutycznej w chorobach przewlekłych - przykład chorych na cukrzycę w Polsce

Nominacje

J. Matuszkiewicz-Rowińska

R. Gellert

Komunikaty