5/2004

SPIS TREŚCI

Od redakcji

Z życia Akademii Medycznej w Warszawie

Ranking jednostek AM

A. Górski - Konferencja: Bakteriofagi - teraźniejszość i przyszłość

Medycyna

K. Niemczyk, K. Bieńkowska, A. Woźniak - Metody rehabilitacji osób z upośledzeniem słuchu

Nauka

J. Karski - Polityka zdrowotna samorządu terytorialnego w świetle przepisów i doświadczeń Unii Europejskiej

Obrony prac doktorskich

A. Bogucka-Bonikowska - Preferencja słodkiego smaku jako marker uzależnienia od alkoholu etylowego i opiatów

P. Bodera - Działanie przeciwutleniające, radioprotekcyjne a struktura izoflawonów i ich pochodnych glikozydowych

Dydaktyka

J. Kowalski - XL Konkurs Prac Magisterskich na Wydziale Farmaceutycznym AM

J. Tatoń - Nasi studenci medycyny zasługują na głęboką reformę studiów lekarskich

Nominacje

P. Nyckowski

L. Bablok

Pro memoria

Prof. Chrościcki

Komunikaty