6/2004

SPIS TREŚCI

Od redakcji

 

Z życia Akademii Medycznej w Warszawie

 

M. Foryś

VIII Piknik Naukowy Polskiego Radia

 

J. Kowalski

Promocja magistrów farmacji i doktorów nauk farmaceutycznych

 

J. Kowalski

Wystąpienie Dziekana

 

A. Kwiatkowska

Międzynarodowa Konferencja z okazji 30.lecia współpracy AM z Uniwersytetami w Lund i Malmö

 

Uroczystość wznowienia dyplomów lekarskich absolwentów Oddziału Stomatologii z 1953r.

 

J. Piekarczyk

Wystąpienie Rektora AM

 

M. Sołtan

Wystąpienie przedstawicieli jubilatów

 

J. Piekarczyk

Jubileuszowa sesja naukowa z okazji 70.lecia powstania Akademii Stomatologicznej

 

J. Piekarczyk

Obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek w AM

 

Etyka

A. Górski

V Międzynarodowa Konferencja Bioetyczna

 

Nauka

 

J. Domagała-Kulawik

Ocena stanu immunologicznego płuc chorych z niedrobnokomórkowym rakiem płuca

 

Obrony prac doktorskich

 

A. Kusz-Rynkun

Przebieg choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy z uwzględnieniem tendencji do zanikania zjawiska sezonowości

 

A. Jarosz

Niekonwencjonalne biochemiczne wskaźniki ryzyka miażdżycy u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca

 

Nominacje

 

I. W. Krasnodębski

 

Nowości wydawnicze

 

50 lat Polskiego Towarzystwa Urologicznego

 

Pro memoria

 

Janusz Halik

 

Komunikaty