7-8/2004

SPIS TREŚCI

 

Od redakcji

 

Z życia Akademii Medycznej w Warszawie

 

M. Sieradzka

Uroczystość Nadania tytułu Doktora Honoris Causa prof. dr. hab. Charles’owi Balabaud i promocja lekarzy Oddziału Nauczania w Języku Angielskim

 

J. Polański

Laudacja prof. dr. hab. Charles’a Balabaud

 

Ch. Balabaud

Wykład

 

M. Stangeland

Podziękowanie

 

J. Piekarczyk

Promocja doktorów i doktorów habilitowanych I Wydziału Lekarskiego

 

M. Krawczyk

Przemówienie

 

P. Nyckowski

Wystąpienie w imieniu promowanych

 

J. Piekarczyk

Jubileusz 50-lecia absolwentów Wydziału Lekarskiego

 

J. Piekarczyk

Jubileusz 50-lecia absolwentów Oddziału Stomatologicznego

 

L. Kryst

Szkoła o nas pamięta

 

J. Piekarczyk

Spotkanie z emerytowanymi nauczycielami akademickimi AM

 

A. Gil – Olkusznik, W. Jędrzejczak

Pamięci Profesor Zofii Kuratowskiej

 

T. Guzel, G. Lech

Kurs chirurgii laparoskopowej

 

M. Grabowski

VI Warszawskie Dni Farmakoterapii Kardiologicznej

 

Medycyna

 

J. Wojciula, A. Gardyszewska, P. Fiedor

Wirus brodawczaka ludzkiego (HPV) jako czynnik ryzyka rozwoju raka – praca przeglądowa

 

M. Łazarczyk, P. Dziunycz, T. Grzela, J. Niderla, Ł. Milewski, R. Samaha

Wpływ pentoksyfiliny na rozwój nowotworów

 

Nauka

J. Szymkiewicz – Dangel

Ocena przydatności badań echokardiograficznych płodów w perinatologii

 

H. Celnik

Zwalczanie kiły w Warszawie w latach 1918 – 1954; postępowanie lekarsko – prawne

 

E. Bałkowiec – Iskra

Wpływ uszkodzenia układu dopaminergicznego na rozwój i przebieg doświadczalnego autoimmunologicznego zapalenia mózgu i rdzenia

 

Ł. Grochowicz

Ocena wyników operacji niedrożności tętnicy szyjnej wspólnej z dostępu szyjnego

 

E. Krawczyk

Biologiczne i przeciwwirusowe oddziaływanie pochodnych naturalnych seskwiterpenów i taksolu

 

Dydaktyka

 

K. Szaniawska

Europejskie programy dla studentów i młodych lekarzy

 

Historia medycyny

B. Maniecka – Aleksandrowicz, A. Domeracka – Kołodziej

70 lat foniatrii w Klinice Otolaryngologii i Szpitalu Klinicznym Akademii Medycznej w Warszawie 1934 – 2004

 

Nominacje

B. Ciszek

 

Komunikaty