9/2004

SPIS TREŚCI

 

Od redakcji

 

Z życia Akademii Medycznej w Warszawie

 

Doktorat Honoris Causa dla prof. dr hab. Mirosławy Furmanowej

 

H. Hopkała Laudacja

 

M. Furmanowa Wykład promowanej

 

K. Słobodiana, E. Kucharczyk-Petryka, W. Braksator

VIII Międzynarodowy Jubileuszowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

 

A. Kuźmina

Teraz Karowa!

 

K. Zycińska

Pożegnanie Profesora

 

Medycyna

 

K. Kozłowska, A. Paprocki, B. Biskup, D. Bień, K. Niemczyk

Aplikacja leku przez błonę okienka okrągłego za pomocą mikrokateteru u pacjentów z chorobą Ménière'a

 

D. Nowis

Mechanizmy działania terapii fotodynamicznej nowotworów

 

J. Tatoń

Diabetologia społeczna jako wyłaniający się kierunek badań i działań

 

Nauka

 

J. Krzysztoń-Russjan

Struktura klonalna populacji Staphylococcus aureus opornych na metycylinę izolowanych w Polsce w latach 1996-2000

 

B. Kucińska

 

Ocena układu krążenia u dzieci po przezskórnym zamknięciu ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej typu otworu drugiego zestawem Amplatza

 

I. Sergiej

Ocena czasu przewodzenia w drodze korowo-rdzeniowej w cukrzycy typu 1

 

P. Mierzejewski

Charakterystyka i interakcje procesów dożylnego samopodawania morfiny i kokainy u szczurów

 

U. Sot

Rola układów cyklooksygenaz i syntez tlenku azotu w modyfikowaniu nocycepji przez bradykininę

 

Obrony prac doktorskich

 

Historia medycyny

 

T. Bączkowski

W siedemdziesiątą rocznicę powołania Akademii Stomatologicznej w Warszawie

 

Wychowanie

 

J. Rudzik

Wychowanie fizyczne jako element stymulacji rozowju dzieci i młodzieży

 

Pro memoria

 

P. Krajewski

Prof. dr hab. Aleksander Dubrzyński

 

A. Barańczyk-Kuźma

Prof. dr hab. Zofia Porembska

 

Nominacje

 

A. Marchel

 

Komunikaty