10/2004

SPIS TREŚCI

 

List od redakcji

 

A. Górski

Zasadniczo dobrze

 

Z życia AM

 

Inauguracja roku akademickiego 2004/2005

 

J. Piekarczyk

Wystąpienie JM Rektora AM

 

P. Węgleński

Wystąpienie JM Rektora UW

 

P. Sułko

Wystąpienie przedstawiciela studentów AM

 

A. Danysz

Służba sanitarna w powstaniu warszawskim - wykład inauguracyjny

 

M. Krawczyk

Immantrykulacja studentów I roku I Wydziału Lekarskiego

 

T. Tołłoczko

Blednące wspomnienia - fragmenty pamiętnika

 

Centrum Zaawansowanych Technologii w zakresie Biotechnologii, Informatyki Stosowanej i Medycyny

 

Warszawska AM w Centrum BIM

 

Medycyna

 

L. Chomicz

Przydatność badań morfologicznych w rozpoznawaniu i weryfikacji inwazji  Echinococcus multilocularis u człowieka

 

R. Rola

Potencjało zależne kanały jonowe wapniowe

 

Nauka

 

T. Grochowiecki 

Znaczenie rodzaju operacji jednoczasowego przeszczepienia trzustki i nerki w optymalizacji leczenia chorych z cukrzycą typu 1 powikłaną schyłkową niewydolnością nerek

 

P. Myrcha

Udrożnienie tętnicy szyjnej zewnętrznej z wykorzystaniem kikuta niedrożnej tętnicy szyjnej wewnętrznej

 

I. Domitrz

Znaczenie obecności drożnego otworu owalnego w patogenezie migreny

 

Obrony prac doktorskich

 

Wychowanie

A. Zimniak

VIII Festiwal Nauki

 

Z życia studentów

 

M. Feldman

Jak kania dżdżu! - Sprzątać biura czy gabinety?

 

B. Herman

Studencie, doktorze, profesorze... Na koń!

 

Komunikaty