12/2004

SPIS TREŚCI

 

Od redakcji

 

S. Kruś

I niech to trwa

 

Z życia Akademii Medycznej w Warszawie

 

M. Krawczyk

LXX Promocja Lekarzy i Lekarzy Stomatologów I WL AM w Warszawie

 

J. Piekarczyk

Wystąpienie Rektora

 

W. Bartoszewski

Powstanie Warszawskie po 60 latach

 

J. Piekarczyk

Noble 2004 - słowo Rektora

 

M. Frączek

II Mazowieckie Dni Chirurgiczne

 

M. Dziewulski

Profesor Jerzy Edward Kiwerski - 50 lat z medycyną

 

Nauka

 

M. Ulińska

Ocena skuteczności terapii fotodynamicznej w leczeniu zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem w zależności od wielkości i części składowych błony neowaskularyzacyjnej

 

P. Tesla

Wpływ nabłonkowego czynnika wzrostu na astygmatyzm pooperacyjny, gojenie się rany i stan płatka po przeszczepach drążących rogówki

 

A. Górska

Synteza i badanie właściwości biologicznych i fizykochemicznych wybranych pochodnych pirydyny, piramidyny i benzimidazolu

 

Al. Agaili - Hussin Alagili

Value of ultrasonographic diagnosis in case of dysfunctional uterine bleeding

 

Obrony prac doktorskich

 

Lekarski Egzamin Państwowy

 

R. Brzeziński

Było LEP-iej, będzie LEP-iej

Z życia studentów

 

D. Sołdacki

Studencki obóz internistyczny AM - Działdowo 2004

 

Nowości wydawnicze

 

Pro memoria

Mariusz Foryś

 

Komunikaty

 

1.      Choroba refluksowa żołąkowo-przełykowa – etiopatogeneza

2.      Rozpoznanie choroby refluksowej

3.      Typowe i pozaprzełykowe objawy choroby refluksowej

4.      Jak leczyć chorobę refluksową przełyku?

5.      Choroba trzewna - etiopatogeneza, rozpoznanie, manifestacje kliniczne

6.      Histopatologia choroby trzewnej - klasyfikacja Marsha

7.      Ostre zapalenie trzustki

8.      Uwagi dotyczące diagnostyki i leczenia przewlekłego zapalenia trzustki

9.      Niealkoholowa choroba stłuszczeniowa wątroby - nowy ważny problem dla lekarza praktyka

10.  Test wiedzy - pytania i odpowiedzi