1-3/2005

SPIS TREŚCI

 

Od redakcji

 

Ewa Barciszewska

Oby nie gorszy

 

Stefan Kruś

Ku pokrzepieniu Chorego

 

Z życia Akademii Medycznej w Warszawie

 

Dyplomy dla absolwentów II Wydziału Lekarskiego

 

Jerzy Stelmachów Wystąpienie Dziekana

 

Janusz Piekarczyk Słowo Rektora

 

Zuzanna Kaszycka, Piotr Korneta Wystąpienie przedstawicieli absolwentów

 

Robert Proczka Wystąpienie przedstawiciela doktorów nauk medycznych

 

Bogusław Najnigier

IV Międzynarodowe Sympozjum "Postępy w chirurgii i transplantacji wątroby" (Progress in liver surgery and transplantation)

 

Waldemar Szelenberger

Pokonać depresję

 

Stypendia dla młodych naukowców

 

Janusz Piekarczyk, Jacek Persa

II Międzynarodowe Niemiecko-Polskie Sympozjum Stomatologiczne

 

Ranking jednostek Akademii Medycznej w Warszawie Punktacja za 2004r.

 

Nauka

 

Joanna Brydak-Godowska

Zmiany oczne i elektrofizjologiczna ocena czynności siatkówki w toczniu rumieniowatym

 

Jakub Dobruch

Rola układu wazopresynergicznego wośrodkowej regulacji układu krążenia u szczurów szczepu Sprague-Dewley z zawałem mięśnia sercowego

 

Magdalena Kuźma

Neuroprotekcyjne działanie transferazy glutationowej pi - aspekty molekularne i kliniczne

 

Adam Mazurkiewicz

Wpływ śródoperacyjnej kontroli ultrasonograficznej na wczesne i odległe wyniki udrożnienia tętnicy szyjnej wewnętrznej

 

Jolanta Zegarska

Ilościowa ocena ekspresji genów dla czynników wzrostu i cytokin w ścianach tętnic nerkowych przeszczepów nerki w okresie przewlekłego odrzucania u ludzi

 

Obrony prac doktorskich

 

Medycyna

 

Mirosława Kram, Edyta Górczyńska, Andrzej Kurylak

Fenyloketonuria - kliniczny i pielęgniarski kontekst choroby

 

Marcin Makowski

Postępy terapii fotodynamicznej w leczeniu nowotworów

 

Bożenna Sadurska, Marta Dąbrowska

Odwrotny transport cholesterolu i jego farmakologiczne modyfikacje

 

Dydaktyka

Halina Cieślak

Realizacja przedmiotu Podstawowa opieka zdrowotna i pielęgniarstwo środowiskowe/rodzinne przez studentów II roku Pielęgniarstwa WNoZ

 

Krystyna Kasperska

Nowoczesność metodyki nauczania ruchu w dydaktyce rehabilitacji ruchowej

 

Maciej Paprocki

Ekonomika farmacji jako dziedzina wiedzy, przedmiot nauczania i specjalność na studiach

 

Halina Cieślak

Ewaluacja zajęć dydaktycznych z POZ i Pielęgniarstwa środowiskowego / rodzinnego

 

Mirella Sulewska, Andrzej Krupienicz

Realizacja przedmiotu Podstawy pielęgniarstwa w opinii studentów

 

Wychowanie

 

Jerzy Rudzik

Otyłość dzieci i młodzieży. Rola terapii ruchowej w zapobieganiu otyłości

 

Tadeusz Tołłoczko

Myśl, odwaga, działanie, postęp

 

Z życia studentów

 

Ewa Haładyj, Robert Fastyn

IFSMA - to Ty, to Wy, to my!

 

Paweł Chomicki, Magdalena Restel

Europejska Rada Studentów Medycyny European Medical Students' Council

 

Nominacje

 

Prof. dr hab. Beata Śpiewankiewicz

 

Prof. dr hab. Maria Wąsik

 

Pro memoria

 

Maria Błaszczyk-Kostanecka

Dr hab. Maria Jarząbek-Chorzelska (1939-2004)

 

Henryk Kirschner

Dr Zofia Bielińska (1908-2004)

 

Ewa Mayzner-Zawadzka, Andrzej Zawadzki

Dr Janusz Kącki (1934-2004)

 

Komunikaty

 

Humor

 

Aleksandra Woźnicka

O medycynie z uśmiechem