4-5/2005

SPIS TREŚCI

 

Od redakcji

 

K. Szałata

Jan Paweł II Wielki

 

Z życia Akademii Medycznej w Warszawie

 

Żegnamy Ojca Świętego

 

Tadeusz Tołłoczko

Rozmowa z Wielkim Intelektem o nadprzyrodzonej wierze równej pewności

 

Wybory Rektora AM

 

M. Krawczyk 

Universitas magistrorum et scholarium

 

L. Pączek 

Marzy mi się wielki uniwersytet

 

Nowe władze rektorskie, dziekańskie i skład senatu AM

 

Prorektorzy:

 

Prof. dr hab. Ryszarda Chazan

 

Prof. dr hab. Wiesław Gliński

 

Prof. dr hab. Jerzy S. Stelmachów

 

Prof. dr hab. Piotr Zaborowski

 

Dziekani:

 

Prof. dr hab. Zbigniew Gaciong

 

Prof. dr hab. Maciej A. Karolczak

 

Prof. dr hab. Marek Krawczyk

 

Dr hab. Piotr Małkowski

 

Prof. dr hab. n. farm. Józef Sawicki

 

Profesor Zbigniew Religa doktorem honoris causa macierzystej uczelni

 

J. Piekarczyk

Słowo Rektora

 

W. Noszczyk

Laudacja

 

Z. Religa

Sukces ma wielu ojców

 

E. Barciszewska

Serca na właściwym miejscu - rozmowa z prof. Religą

 

J. Piekarczyk

Opatrzność dała Wam szansę

 

Promocja Farmaceutów

 

J. Piekarczyk

Słowo Rektora

 

J. Kowalski

"Cor gauden exhilaret faciem"

 

E. Malinowska

Uczyliśmy się dla siebie

 

M. Jelińska

Nie dla czczej sławy

 

F. Herold

Dla dobra nauki

 

Z życia studentów

 

Pokolenie Jana Pawła II

 

Grzegorz Doroszewski

Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży Akademickiej w Warszawie

 

Franciszek Grzegorczyk

Studenci medycyny dzieciom

 

Nominacje

 

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Kossakowski

Komunikaty