3/2006

SPIS TREŚCI

 

Od redakcji

 

Mirosława Müldner-Kurpeta

Uczeni - pamiętajcie o swojej bibliotece

 

Z życia Akademii Medycznej w Warszawie

 

Prof. Jan Kossakowski

 

Leszek Pączek - słowo Rektora

 

Lutowy Senat

 

Wybrane publikacje pracowników AM

 

Nauka

 

Aleksandra Banaszkiewicz

Ocena skuteczności Lactobacillus GG w leczeniu zaparcia u dzieci

 

Irena Bruzgo

Ocena działania nowych pochodnych kwasu ε-aminokapronowego na niektóre parametry hemostazy i aktywność enzymów proteolitycznych. Badania in vitro

 

Dominika Dęborska-Materkowska

Zakażenie ludzkimi wirusami herpes typu 6 i 8 u biorców alloprzeszczepów narządowych

 

Marcin Dębski

Dejodynaza typu pierwszego (D1) w tkance raków piersi i w tkance niezmienionej nowotworowo

 

Włodzimierz Krygowski

Diagnostyka różnicowa wazomotorycznych i atopowych nieżytów nosa

 

Jacek Kurzawski

Porównanie obrazu echokardiograficznego z przebiegiem klinicznym i rokowaniem u pacjentów z tętniakiem przegrody międzyprzedsionkowej

 

Hanna Lewandowska

Uszkodzenia poiniekcyjne mięśnia czworogłowego uda u dzieci

 

Jan Kwiatkowski

Anatomia chirurgiczna szczeliny oczodołowej górnej i szczytu oczodołu

 

Patrycja Nejman-Gryz

Wpływ inhibitora fosfodwuesterazy IV na przebieg doświadczalnej astmy atopowej – badania na modelu świnki morskiej

Piotr Marianowski

Zastosowanie mikrolaparoskopii w diagnostyce i leczeniu niepłodności

 

Ewa Pacholec

Anatomia nadklinowego odcinka tętnicy szyjnej wewnętrznej, a jej obrazowanie w angiografii rezonansu magnetycznego

 

Janusz Szyndler

Zaburzenia czynności unerwienia neuroprzekaźnikowego ośrodkowego układu nerwowego w modelach drgawek rozniecanych

 

Robert Michał Proczka

Naczyniowo-śródbłonkowy czynnik wzrostu /VEGF/ w niedokrwieniu kończyn

 

Maria Joanna Turos

Problemy stresu w pracy zawodowej anestezjologów. Próba systematyzacji i analizy

 

Mariola Krawiecka

Synteza N-podstawionych pochodnych wybranych izoindoli o spodziewanym działaniu farmakologicznym

 

Rafał Zdun

Anatomia kliniczna węzłów chłonnych przestrzeni zaotrzewnowej

 

Andrzej Ziembikiewicz

Ocena wyników chirurgicznego leczenia pełnościennego wypadania odbytnicy metodą tylnego umocowania do kości krzyżowej

 

Małgorzata Andrzejewska

Diagnostyka obrazowa pozawątrobowych przyczyn nadciśnienia wrotnego

 

Zbigniew Borkowski

Operacyjne leczenie przepuklin pachwinowych metodą Shouldice’a i Lichtensteina. Prospektywne badanie randomizowane

 

Mariusz Gujski

Histamina w chrząstce stawowej osób chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Badania biochemiczne, ultrastrukturalne, immunohistochemiczne

 

Łukasz Koperski

Badania regulatorów dopełniacza CD55 i CD59 w raku gruczołowym przewodowym trzustki

 

Paweł Olejnik

Liczba przerzutowo zmienionych węzłów chłonnych jako czynnik rokowniczy w raku jelita grubego

 

Artur Oręziak

Wpływ przerostu lewej komory na niestabilność elektryczną serca u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym

 

Historia

 

Irmina Utrata

Henryk Fryderyk Hoyer - twórca pierwszego polskiego podręcznika histologii

 

Regina Stańczyk

Zeszyt egzaminacyjny profesora Grzywo-Dąbrowskiego

 

Barbara Czechmeszyńska

Tytus Chałubiński, lekarz i nauczyciel akademicki XIX-wiecznej Warszawy

 

Dydaktyka

 

Krzysztof Włodarski

Studiować, czy przyswajać aksjomaty?

 

Wychowanie

 

Mirosława Kram, Ewa Barczykowska, Andrzej Kurylak

Pielęgniarka edukatorem dziecka z chorobą rozrostową krwi i jego rodziców

 

Nominacje

 

Prof. dr hab. Jacek Malejczyk

Komunikaty