4/2006

SPIS TREŚCI

 

Od redakcji

 

Ewa Barciszewska

W poszukiwaniu straconego – czasu

 

Z życia Akademii Medycznej w Warszawie

 

OIOK na Banacha

 

Leszek Pączek – Słowo Rektora

 

ISO 9001: 2000 dla SPCSK

 

Leszek Pączek – Słowo Rektora

 

Ewa Marzena Pełszyńska – To Wasze święto

 

I Konferencja Naukowa I WL

 

Marek Krawczyk – Wystąpienie Dziekana

 

Leszek Pączek – Słowo Rektora

 

Program I Konferencji Naukowej I WL

 

Stypendyści FNP

 

Ranking naukowy jednostek AM za rok 2005

 

Medycyna

 

Katarzyna Kozar–Kamińska, Rafał Kamiński
Cykliny D w regulacji podziałów komórkowych

 

Iwonna Rahden–Staroń, Emilia Grosicka
Epigenetyczne mechanizmy kancerogenezy

 

Nauka

 

Streszczenie pracy habilitacyjnej
Ewa Iwanicka–Grzegorek
Modyfikacja postępowania diagnostycznego i leczniczego w przypadkach halitozy ustnej

 

Streszczenia prac doktorskich

 

Maciej Kostrubiec

Elżbieta Łastowiecka

Anna Pura 

Elżbieta Lipska

Andrzej Malara

Jolanta Mazurek-Kantor

Hanna Orłowska

Piotr Suwalski

Joanna Kunikowska

Małgorzata Piaskowska

Konrad Słynarski

Andrzej Zaręba

 

Obrony prac doktorskich

 

Dydaktyka

 

Jakub Sokolnicki
Rynek zawodów medycznych (podsumowanie monitoringu ogłoszeń)

 

Wychowanie

 

Jerzy Rudzik
Człowiek – muzyka – ruch – medycyna

 

Artur Ostrzyżek, Józef Kocur
Psychoedukacja a jakość życia chorych z zaburzeniami psychicznymi

 

Komunikaty