5/2006

SPIS TREŚCI

 

Od redakcji

 

Jakub Gołąb
Gońmy świat

 

Z życia Akademii Medycznej w Warszawie

 

Centrum Dydaktyczne AM! otwarte

 

Leszek Pączek
Logo naszej auli

 

Janusz Piekarczyk
Wczoraj i dziś AM w Warszawie

 

Medycyna

 

Marzena Jaciubek
Kardiologia interwencyjna w leczeniu choroby wieńcowej

 

Monika Ołdak Radosław Maksym
Integryna β4 – znaczenie w fizjologii i patologii

 

Nauka

 

Streszczenia prac doktorskich

 

Barbara Goraj–Szczypiorowska 

Nicolas Obeid

Michał Kunicki

Janina Drozd

Tomasz Bujnowski

Małgorzata Kobylecka

Zenon Huczek

Agnieszka Zielińska

Aldona Elżbieta Raszkiewicz

Wojciech Łuniewski

Ewa Lenart–Domka

Joanna Popiołkiewicz

Rafał Kuźmicz

Anna Kiss

Monika Szymańska

Jacek Pliszczyński

Agata Skórka

Wojciech Androsiuk

Grzegorz Przysada

 

Obrony prac doktorskich

 

Dydaktyka

 

Mirella Sulewska, Alicja Mikulska, Andrzej Krupienicz
Przygotowanie studentów z przedmiotu podstawy pielęgniarstwa do realizacji pierwszych praktyk zawodowych

 

Lilla Walas, Barbara Ślusarska, Danuta Zarzycka
Rola kształcenia praktycznego w przygotowaniu do zawodu pielęgniarki

 

Komunikaty


Felieton

Stefan Kruś

Od redaktora do samego siebie