6/2006

SPIS TREŚCI

 

Z życia Akademii Medycznej w Warszawie

 

Akademickie Dni Kardiologiczne

 

Program sesji

 

Ewa Burbicka, Wojciech Braksator
„Tętniąca” akademia

 

Leszek Pączek
Słowo Rektora

 

Program sesji studenckich

 

Zbigniew Gaciong
Od bomby, przez Viagrę, po Nobla

 

Etyka w medycynie

 

Leszek Pączek
Słowo Rektora

 

Ewa Barciszewska
Jest nad czym myśleć – rozmowa z prof. Pasierskim

 

Ryszarda Chazan
Trzydzieści lat historii i dokonań „w pigułce”

 

Leszek Pączek
Słowo Rektora

 

Nauka

 

Streszczenia prac doktorskich

 

Kinga Ziółkowska
Ocena wpływu edukacji przedporodowej na przebieg porodu rodzinnego

 

Piotr Remiszewski
Wyniki przeszczepiania wątroby w zależności od rodzaju techniki zespolenia żyły głównej dolnej

Adam J. Sybilski
Stężenie immunoglobuliny E we krwi pępowinowej a występowanie chorób atopowych w pierwszym roku życia

 

Janusz Kochman
Ocena parametrów odczynu zapalnego u chorych poddawanych zabiegom angioplastyki wieńcowej

Krzysztof Dudek
Ocena standardowych parametrów czynności wątroby oraz ekspresji wybranych cytokin w prognozowaniu przebiegu pooperacyjnego u chorych po transplantacji wątroby

 

Monika Wieliczko
Ocena antymiażdżycowego działania α-tokoferolu u chorych przewlekle dializowanych

 

Katarzyna Wajs
Historia naturalna ospy prawdziwej od XVIII wieku na terenie ziem polskich i w Polsce

 

Obrony prac doktorskich

 

Medycyna

Halina Zielińska-Więczkowska, Kornelia Kędziora-Kornatowska
Użyteczność koncepcji jakości życia w medycynie

 

Historia

Janina Wereszczak-Wzorek
Wiktor Dega – twórca polskiej szkoły rehabilitacji

 

Janina Wereszczak-Wzorek
Marian Allan Weiss – rozsławił imię polskiej rehabilitacji w świecie

 

Dydaktyka

Janusz Piekarczyk
Kiedy nadejdą „lepsze czasy”?