7-9/2006

SPIS TREŚCI

 

Pierwszy wykład

 

Stefan Kruś

 

Z życia Akademii Medycznej w Warszawie

 

Wielka gala w „Podchorążówce”

 

Nominacje w roku akademickim 2005/2006

 

Marek Krawczyk
Wystąpienie Dziekana

 

Leszek Pączek
Słowo Rektora

 

Marek Gołębiowski
W imieniu promowanych

 

Wojciech Rowiński
Laudacja

 

Barry D. Kahan
Czym jest chirurgia akademicka?

 

Dyplomy dla farmaceutów

 

Andrzej Tokarz
Wystąpienie Dziekana

 

Rafał Kuźmicz
W imieniu promowanych

 

Agnieszka Woźniak
W imieniu absolwentów

 

Dyplomatorium fizjoterapeutów

 

Artur Mamcarz
Wystąpienie Dziekana

 

Tomasz Guzel, Gustaw Lech
Chirurgia laparoskopowa – po raz trzeci

 

Grzegorz Lisicki
Medycyna na pikniku

 

Marcin Wojnar
AM w sieci Uczelni Wolnych od Uzależnień

 

Stypendyści FNP – Piotr Woźniak

 

Nauka

 

Piotr Woźniak
Hodowla komórek ludzkich na trójwymiarowych podłożach wykonanych z materiałów sztucznych – optymalizacja i znaczenie w inżynierii tkankowej kości

 

Streszczenia prac doktorskich

Paweł Świercz
Przeszczepianie nerek u chorych z miażdżycą tętnic biodrowych

 

Jolanta Buczyńska-Chyl
Stężenie homocysteiny jako czynnik ryzyka sercowo-naczyniowego u chorych leczonych hemodializami

 

Nauka o Zdrowiu

Joanna Juskowa, Janina Grzegorzewska, Joanna Gotlib, Izabela Korabiewska
Diagnostyka kręgosłupa metodą nieinwazyjną w grupie studentów Akademii Medycznej w Warszawie

 

Historia

 

Jerzy E. Kiwerski
Wspomnienie o prof. Marianie Weissie

 

Pro Memoria

 

Artur Kamiński
Anna Dziedzic-Gocławska

 

Nominacje

Prof. dr hab. Piotr Małkowski

 

Komunikaty