10/2006

SPIS TREŚCI

 

Z życia Akademii Medycznej w Warszawie

 

Inauguracja roku akademickiego

 

Lech Kaczyński
Wystąpienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 

Leszek Pączek
Słowo Rektora

 

Józef Glemp
Od Prymasa Polski

 

Przemysław Rzodkiewicz
Wystąpienie przedstawiciela studentów

 

Grzegorz Opolski
Kardiologia XXI wieku – nowe wyzwania

 

Odznaczenia i nagrody dla pracowników AM

 

Agnieszka Czarnecka
Dzieła anatomiczne i ich twórcy (1858 – 1928)

 

Nauka

 

Streszczenia prac doktorskich

 

Andrzej Dariusz Pokrywka
Środki dopingujące z grupy narkotyków w moczu sportowców polskich w latach 1998–2004

 

Michał Wolniak
Struktura, właściwości antyutleniające i radioprotekcyjne antocyjanidyn oraz ich cukrowych pochodnych

 

Obrony prac doktorskich

 

Dydaktyka

 

Ewa Kądalska, Irena Wrońska, Piotr Małkowski
System kształcenia pielęgniarek w Polsce i Holandii

 

Historia

Andrzej Doroba
„Nowy Medyk” – dzieje skondensowane

 

Komunikaty