11/2006

SPIS TREŚCI

 

Z życia Akademii Medycznej w Warszawie

 

Elwira Zielińska
Z posiedzenia Senatu AM w dniu 6 listopada 2006 r.

 

Uroczysta promocja na II Wydziale Lekarskim

 

Leszek Pączek
Słowo Rektora

 

Katarzyna Lachowska
III Medyczne Targi Pracy

 

Jerzy Reymond
Sesja Hirszfeldowska

 

Medycyna

 

Jan Nielubowicz
Magia lekarskiego słowa

 

Nauka

 

Streszczenia prac doktorskich

 

Piotr Tomaszewski
Wzajemne relacje stężeń ciał ketonowych oraz kwasów żółciowych we krwi pacjentów z nowotworami wątroby,

 

Obrony prac doktorskich

 

I Wydział i II Wydział Lekarski

 

Dydaktyka

 

Anna Maria Charchuła, dr hab. Andrzej Krupienicz
Wiedza o miażdżycy a zachowania prozdrowotne studentów Akademii Medycznej w Warszawie

 

Mgr Jerzy Rudzik
Pod rozwagę – ku przestrodze. Stanisław Ignacy Witkiewicz – o szkodliwości palenia tytoniu

 

Historia

 

Bartłomiej Krzyżański
Kobiety w służbie zdrowia

 

Pro Memoria

 

Prof. dr hab. Wiesław Stryga

 

Komunikaty

 

Nagroda ATENA 2006

 

Kalendarz wydarzeń w Akademii Medycznej

 

Student Akademii Medycznej wybrany na członka Rady Wykonawczej Parlamentu Studentów RP

 

Jubileusz 50–lecia pracy zawodowej prof. Danuty Chmielewskiej-Szewczyk

 

Szpital Pluszowego Misia znów zaprasza dzieci

 

Pół wieku idei – Obchody jubileuszu 50-lecia IFMSA–Poland