12/2006

SPIS TREŚCI

 

Z życia Akademii Medycznej w Warszawie

Wigilia w AM

 

Leszek Pączek
Słowo Rektora

 

Elwira Zielińska
Z posiedzenia Senatu AM w dniu 4 grudnia 2006 r.

 

Uroczysta promocja na I Wydziale Lekarskim

 

Leszek Pączek
Słowo Rektora

 

Marek Krawczyk
Wystąpienie Dziekana

 

Curriculum Vitae Abp. ks. J. Życińskiego

 

Józef Życiński
Nowe technologie medyczne a godność człowieka

 

Sesja Noblowska

 

Sesja poświęcona prof. Czubalskiemu

 

Andrzej Trzebski
Droga naukowa Franciszka Czubalskiego

 

Prof. Andrzej Górski wiceprezesem PAN

 

Tomasz Pasierski, Piotr Zaborowski
Humanistyczne podstawy medycyny

 

Kongres Naukowy Młodej Farmacji

 

Nauka

 

Obrony prac doktorskich – I i II Wydział Lekarski

 

Dydaktyka

 

Jerzy Rudzik
Styl życia młodzieży niekorzystną prognozą dla zdrowia społeczeństwa w przyszłości

 

Nominacje

 

Prof. dr hab. Jacek Przybylski

 

Komunikaty

 

Kalendarz wydarzeń w Akademii Medycznej