1/2007

SPIS TREŚCI

Z życia Akademii Medycznej w Warszawie

Leszek Pączek
Słowo Rektora

Wojciech Rowiński, Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej
Nowe studia podyplomowe w AM

Anna Barańczyk–Kuźma
90 lat Katedry i Zakładu Biochemii I Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie

Elwira Zielińska
Z posiedzenia Senatu AM w dniu 8 stycznia 2007 r.

Nauka

Jerzy St. Gielecki, Anna Żurada, W. Ruszowski
Zintegrowany komputerowy system zarządzania jednostką naukowo-dydaktyczną

Joanna Gotlib, Dariusz Białoszewski, Monika Lewandowska, Henryk Rebandel
Analiza wyników kształcenia studentów studiów zawodowych w Oddziale Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie

Streszczenia wyróżnionych prac doktorskich

Mirosława Kram, Ewa Barczykowska, Jan Styczyński, Andrzej Kurylak
Dziecko zakwalifikowane do przeszczepienia szpiku kostnego

Dydaktyka

Janusz Szajewski
Niezależność sądów

Halina Cieślak
Zajęcia praktyczne studentów II roku pielęgniarstwa w przychodniach wolskich z certyfikatem ISO 9001:2001

Nominacje

Prof. dr hab. Hanna Szajewska

Prof. dr hab. Robert Rudowski

Prof. dr hab. Cezary Kowalewski

Komunikaty

41. rocznica pierwszego przeszczepienia nerki w Polsce

100 mln euro na nowoczesne Centrum Naukowo–Badawcze

Nowy szpital pediatryczny dla Warszawy