2/2007

SPIS TREŚCI

Jubileusz 5–lecia Oddziału Fizjoterapii

Maciej Karolczak, Artur Mamcarz
Jubileusz 5–lecia Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie

Marek Kiljański
List Gratulacyjny Prezesa Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

Joanna Juskowa
Historia powstania Oddziału Fizjoterapii w Akademii Medycznej w Warszawie

Jerzy Jurkiewicz
Niestacjonarne (zaoczne) studia I stopnia w Oddziale Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego AM

Dariusz Białoszewski
Powstanie i rozwój Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii – uwagi o metodach kształcenia

Witold Rongies
Rola i znaczenie nauczania historii rehabilitacji w procesie kształcenia studentów w Oddziale Fizjoterapii

Izabela Korabiewska, Michał Dwornik, Dariusz Białoszewski
Miejsce i znaczenie terapii manualnej w nauczaniu studentów Fizjoterapii

Jakub Adamczyk, Zenon Jaszczur
Aktywność ruchowa i adaptacyjna, sport inwalidów

Anna Ostaszewska
Pedagogika – dziedzina niezbędna w procesie nauczania studentów fizjoterapii

Jakub Stolarski
Sylwetka zawodowa absolwenta fizjoterapii a rzeczywistość

Anna Słupik
Podejmowanie pracy w krajach Unii Europejskiej – perspektywy polskiego fizjoterapeuty

Katarzyna Zięba, Anna Słupik
Życie towarzyskie „fizjostudentów”

Z życia Akademii Medycznej w Warszawie

Elwira Zielińska
Z Senatu Akademii Medycznej w Warszawie w dniu 12 lutego 2007 r.

Grzegorz Lisicki
Wizyta delegacji rządu Malezji w warszawskiej AM

Włodzimierz Sawicki
Sesja Sprawozdawcza Studium Doktoranckiego II WL

Nauka

Obrony prac doktorskich

Dydaktyka

H. Cieślak, A. Fidos, M. Stosio
Realizacja przedmiotu Podstawowa Opieka Zdrowotna i Pielęgniarstwo Środowiskowe/Rodzinne