3/2007

SPIS TREŚCI

Z życia Akademii Medycznej w Warszawie

 

Marek Krawczyk
II Konferencja Naukowa na I WL 

 

Słowo Dziekana 

Leszek Pączek
Słowo Rektora 

Ogólnopolska akademicka platforma medyczna 

Elwira Zielińska
Z Senatu 

Artur Kamiński
Sesja wspomnieniowa prof. A. Dziedzic–Gocławskiej 

Wystąpienie Rektora AM 

Piotr Pruszczyk
Sesja sprawozdawcza studium doktoranckiego I WL 

Nauka

Agnieszka Pietrosiuk
Streszczenie habilitacji 

Agata Maciejczyk
Monitorowanie niepożądanych działań leków – konieczność czy dodatkowe zajęcie? 

Obrony prac doktorskich 

Dydaktyka

 

Jerzy Rudzik
Jak edukować człowieka do zdrowego stylu życia?24

 

Historia

 

Andrzej Kierzek
Związki Ignacego Baranowskiego (1833-1919) z laryngologią

 

Z prasy

 

Magdalena Durlik
Transplantacja to najlepsza metoda leczenia

 

Komunikaty

 

Akademia Medyczna na targach edukacyjnych 

Sesja naukowo-historyczna poświęcona prof. Marcinowi Kacprzakowi 
 

Katarzyna Lachowska
„Przebij się!” 
 

Dzień otwarty w Akademii Medycznej 
 

Wykład otwarty – Sepsa – nie tylko meningokoki 

Wyniki rankingu jednostek naukowych AM